Priestory na prenájom - obsadenosť

Prízemie

 • Priestory s možnosťou využitia pre obchod a služby
 • Priestor č. 1 - 170 m2
 • Priestor č. 2 - 70 m2
 • Celková plocha podlažia spolu 285,90 m2

1. poschodie

 • Možnosť využitia ako kancelárske priestory
 • Výmery plôch priestorov na tomto poschodí je možné upraviť podľa požiadaviek
 • Celková plocha podlažia spolu 290,60 m2

Podkrovie

 • Možnosť využitia ako kancelárske priestory
 • Priestor č. 1 - 48 m2
 • Priestor č. 2 - 68m2
 • Priestor č. 3 - 58m2
 • Priestor č. 4 - 68m2
 • Celková plocha podlažia spolu 276,50 m2